Saki to šeit!

Pārdeklarēšanās... (5)

 
nicoolettaa 04.04.11 10:12:45
Paldies :)
 
pece 04.04.11 09:26:40
https://www.latvija.lv/LV/PublicServices/ServiceList.aspx?pubcatid=DZIV_DECL

https://www.latvija.lv/LV/WebLinks/portal/e_iespejas_k/dzivesvieta/EP15.htm

http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta.html

http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta/pasvaldiba.html

!!! Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis, vai personas pilnvarotais pārstāvis !!!

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:

1. ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība (Latvijā personu apliecības pagaidām vēl netiek izsniegtas. Šobrīd personu apliecības var uzrādīt citu valstu pilsoņi.)), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

!!!Autovadītāja apliecību nevar izmantot!!!

2. ir jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa (atsevišķās pašvaldībās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta).

3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 3 lati.

Pašvaldība:

1. pieņem personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu;
2. pārbauda personas identitāti pēc personu apliecinoša dokumenta;
3. pārliecinās par pārstāvniecību personai (ja dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu iesniedz likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis);
4. pārbauda personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu un nepieciešamības gadījumā lūdz labot, papildināt vai precizēt dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā iekļautās ziņas;
5. pārbauda sniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas identitāti;
6. pārbauda personas sniegtās ziņas par adreses esamību Valsts adrešu reģistrā;
7. veic pasākumus ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā (ja pašvaldībai ir tiešsaiste ar Iedzīvotāju reģistru – ziņas iekļauj Iedzīvotāju reģistra, bet, ja pašvaldībai nav tiešsaistes ar Iedzīvotāju reģistru – aizpilda ziņu aktualizēšanas veidlapu un nosūta to ziņu iekļaušanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei);
8. izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
 
nicoolettaa 04.04.11 08:42:31
bet ja viņš pats nav šeit deklarēts?
 
feelgood 04.04.11 08:40:28
cik atceros,kad es pārdeklarējos bij nepieciešams īpašnieka vārds uzvārds un p.k
 
nicoolettaa 04.04.11 08:36:24
Kas ir nepieciešams ejot uz savas pilsētas domi lai pārdeklarētu dzīvesvietu?
Pase.... un vēl? varbūt dzīvojamās mājas, īpašnieka p.k.... vai arī pat to nevajag... tikai pasi?

Sieviešu Klubs, Vīlandes 1-9, Rīga, tālrunis 67350750 | Redakcijas epasts:redakcija@sieviesuklubs.lv | Sadarbība un reklāma: sandija@sieviesuklubs.lv |

2010 © sieviesuklubs.lv